Call Us Now: 0824-2223366

PTEC 2020-21

Chairperson

Rev Dr John Baptist Saldanha

President

Rev Fr Robert D’Souza

Vice President

Ms Asha Lakshman Shetty

Secretary

Ms Gretta Menezes

Joint Secretary

Mr Kiran Kumar

Teacher Representatives

Ms Belita Mascarenhas
Ms Francisca D Souza
Ms Vaishakhi Bhat
Ms Noeleen Pais
Ms Seema Madtha
Ms Bindiya
Ms Anitha Pinto
Mr Thyagraj
Mr Roshan Cordeiro

Parent Representatives

S.No CLASS NAME OF THE PARENT NAME OF THE STUDENT
1 KG1A Ms Gayathri Puthran Karnav T Puthran
2 KG 1B Mr Ravikanth Pai K Rakshan Pai K
3 KG 1C Dr Prasanna Keshava B Prakriti Mishka Bhat
4 KG 2A Dr Shwetha Rao Aryan Rao
5 KG 2B Ms Ida Lobo Richelle Riva D Souza
6 KG 2C Ms Jyothi Moras Jayden Frank
7 1A Dr Rashmi Chrysl D Souza Hugh Abner Rasquinha
8 1B Ms Deepali Nayak Arvi Shenoy
9 1C Mr Praveen Kumar Eshaan Praveen Sai
10 1D Ms Renita Tellis Reya K Dias
11 2A Mr Mohan Kumar B Adhruth
12 2B Mr Priyanka Madhyastha Purvi Madhyastha
13 2C Ms Cavitha Sabrina Lobo Abner Lobo
14 2D Mr Pradeep Kumar Dhyan P Shetty
15 3A Ms Akhileshwari Sheetan Aarna Sheethan Kolar
16 3B Mr Praveen S Saldanha Vihaan Prinson Saldanha
17 3C Ms Preena Mathew Nathan Mathew
18 3D Ms Manoranjini Shetty Ridhi Shetty
19 4A Ms Sathyalatha Shetty Gauravi Shetty
20 4B Mr Amith Kumar Mishra Akshat Mishra
21 4C Ms Asha Lakshman Shetty Adiya Vinod Alva
22 4D Mr Kiran Kumar Anirudh K Rao
23 5A Ms Anitha Lavina Fernandes Mr Ashton Furtado
24 5B Ms Loretta Coelho Michelle Wilma Coelho
25 5C Mr Godwin Kariappa Mahima Jia Kariappa
26 5D Ms Rehana Parvin Younus Yusra Younus Shaikh
27 6A Ms Gayathri Nayak Anusha Nayak
28 6B Mr U Sanjay Nayak U Satvik Nayak
29 6C Ms Keerthi G Shetty Kshiti G Shetty
30 6D Dr Ashwin Diya
31 7A Mr Sanjay Gopalkrishna Shet Sanath Shet
32 7B Dr Anita Lobo Rachel Lobo
33 7C Mr Ananda Sapalya Bhuvi R
34 7D Mr Amritha Sanil Paavani Sanil
35 8A Mr Anand Jogi Porvi Jogi
36 8B Nidhi Adyanthaya Ms Laxmi Sorake
37 8C Dr Shashikanth Rai D S Sparsha Rai
38 8D Ms Salma Pinto Sancia Iona Pinto
39 9A Mr Wilson Rajesh D Souza Smayan Reeve D Souza
40 9B Mr Rajeev Kumar Sarvasva
41 9C Ms Sanchita Mukherjee Sreesthira Mukherjee
42 10A Ms Sonia Chethan Hegde Janvi Hegde
43 10B Ms Meena Ferrao Aashna Ferrao
44 10C Ms Arundathi Acharya Adithi Acharya
45 11A Dr Kirana Pailook Akhilesh M Hegde
46 11B Ms Manju Kushwa Suryanshi Kushwaha
47 11C Ms Vaishali Shetty Jagrithi Shetty
48 12A Ms Flavia Pinto Pramith Fred Pinto
49 12B Ms Nisha Panicker Niranjan Rajeev
50 12C Ms Roopalatha S Naidu Krishna Dutta
51 1A Ms Lavina D’ Silva Rion Luke D’ Silva